Obaly a obalový odpad

Souhrnný přehled obalový odpad 2003 _ 2017

Převzato z webové stránky MŽP ČR (2019)