09.06.2016

Ozvěny EXPO 2015 představí na domácí půdě jedinečný ekologický projekt PET MAT

Název:

Ozvěny EXPO 2015 představí na domácí půdě jedinečný ekologický projekt PET MAT

Zdroj:

enviweb.cz

Datum:

08.06.2016

Odkaz:

http://www.enviweb.cz/clanek/archiv/105855/ozveny-expo-2015-predstavi-na-domaci-...

Pražská výstava Ozvěny EXPO 2015 se vrací k  úspěchu českého pavilonu na světové výstavě konané v Miláně.

Součástí milánské expozice prezentující poprvé v historii také práce Akademie Věd ČR bylai světová premiéra laviček PET-MAT, které na Ozvěnách najdete vystavené. Tato unikátní technologie zpracování plastových lahví vyvinutá týmem ČVUT za podpory Karlovarských minerálních vod (KMV) dokazuje, že použité PET lahve mohou být cennou surovinou využitelnou jako nový stavební materiálv moderní architektuře.

Výstava EXPO Milan 2015 měla sjednocující téma ,,Feeding the Planet, Energy for Life", zásadní myšlenkou se stal udržitelný rozvoj a důraz na ekologii. Český pavilon slavil úspěch získáním bronzové medaile za architekturu a expozice laviček PET-MAT prezentovaných v rámci pavilonu citlivě podpořila propojení technologického výzkumu s architekturou.

Aktuální výstava Ozvěny EXPO 2015, která probíhá od 24. května do 29. července 2016 v prostorách Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze, má za cíl ukázat české veřejnosti vybrané exponáty z Milána, včetně PET- MATu  a přiblížit cesty udržitelného vývoje na Zemi.

Samotný projekt PET-MAT má potenciál změnit pohled veřejnosti na fenomén plastu jako hmoty zatěžující životní prostředí. Vědecký tým z ČVUT za finanční podpory KMV společně transformuje odsuzovaný plast ve stavební materiál přinášející užitek, který je navíc architektonicky zajímavý.

,,Cílem výzkumu je vyvinout druhotné využití PETu v architektuře. Stavební jednotkaje z recyklovaného PETu, projekt tak zajímavě kombinuje vyspělou technologií architektonického navrhování se zavedenou průmyslovou výrobou PET lahví," vysvětluje autorka projektu Kateřina Nováková z Fakulty architektury ČVUT.

V rámci Ozvěn EXPO je v budově Akademie vědvystaveno 9 kusů nábytku z materiálu PET-MAT, a to včetně laviček PET(ch)air. Materiál je velmi odolný, jednotlivé lavičky jsou modulární a smontovatelné, pro efektní vizualizace je možné jednotlivé kusy rozsvítit v různé škále barev. Pohodlí a lehkost laviček si mohou všichni návštěvníci Ozvěn sami vyzkoušet.

Jak prozradil JiříF. Potužník, generální ředitel pavilonu EXPO 2015na slavnostním otevření Ozvěn, návštěvníci Expa byli z laviček nadšení. ,,Nejvíc se zajímali o to, jaká je jejich nosnost, což často zkoušeli i skákáním. Všechny lavičky tuto zátěžovouzkoušku kvality ustály", prozradil s úsměvem Potužník.

Hlavním stavebním kamenem nábytku PET-MAT jsou tzv.PET cihly vyrobené z recyklovaného PETu, na jejíž technologii má tým projektu registrovaný průmyslový vzor.  PET-MAT lavičky hrály v celkovém futuristickém vyznění stavby pavilonu a ekologické expozici svou nezastupitelnou roli, proto na Ozvěny EXPO rozhodně patří.

O projektu PET-MAT

Projekt PET-MAT byl zahájen 1. července 2014 na Fakultě architektury ČVUT v Praze za podpory Karlovarských minerálních vod. Tým vědců, architektů a designéru pracoval na sekundárním využití plastu v architektuře v podobě vývoje cihly z recyklátu PET. Recyklát polyethylentereftalátu muže mít různé podoby a dosahovat rozdílných kvalit. Některé jeho podoby jsou použitelné ke zpracování technologií vyfukování (blow-moulding), která je jednou z nejefektivnějších forem zpracování PETu.Vyfouknuté ,,cihly" jsou lehké a plnitelé různým obsahem od písku přes vodu až po svítidla a jiné technologie.

Průmyslový vzor plastové cihly PET(b)rick byl registrován v únoru 2015, v květnu 2016 vývojový tým obdržel potvrzení o udělení patentu. Z PETbrick je možné stavět drobnou interiérovou architekturu, sedací prvky, bary, přepážky apod. Na EXPO 2015 v Miláně byly v českém pavilonu vystaveny prototypy 17 laviček z PETu.

Kromě laviček z PETu byl významným počinem týmu vánoční strom z PET lahví, tzv.PET tree, který v minulém roce rozzářil prostory u Národní technické knihovny v pražských Dejvicích.Byl sestaven z pletiva, lanek a 12000 PET lahví, čímž upozornil na význam plastu, jeho využití a možnosti recyklace.

<< Předchozí Další >>

 Recyklace v číslech: 

77,3%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
186 108 tun 
Plasty
201 131 tun 
Papír/Lepenka
505 659 tun 
Kovy
59 038 tun 
Dřevo
68 712 tun 
Nápojový karton
4 570 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,5%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
177 842 tun 
Plasty
196 222 tun 
Papír/Lepenka
494 137 tun 
Kovy
52 363 tun 
Dřevo
80 498 tun 
Nápojový karton
4 331 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
162 687 tun 
Plasty
152 445 tun 
Papír/Lepenka
453 029 tun 
Kovy
53 430 tun 
Dřevo
76 426 tun 
Nápojový karton
4 333 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
151 401 tun 
Plasty
146 408 tun 
Papír/Lepenka
450 726 tun 
Kovy
54 103 tun 
Dřevo
73 306 tun 
Nápojový karton
4 566 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
150 972 tun 
Plasty
140 282 tun 
Papír/Lepenka
432 467 tun 
Kovy
40 831 tun 
Dřevo
92 203 tun 
Nápojový karton
4 265 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
142 859 tun 
Plasty
152 622 tun 
Papír/Lepenka
384 225 tun 
Kovy
33 085 tun 
Dřevo
86 791 tun 
Nápojový karton
3 951 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 697 tun 
Plasty
127 338 tun 
Papír/Lepenka
360 273 tun 
Kovy
38 583 tun 
Dřevo
74 783 tun 
Nápojový karton
3 633 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,7%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
148 331 tun 
Plasty
128 324 tun 
Papír/Lepenka
346 067 tun 
Kovy
35 022 tun 
Dřevo
37 843 tun 
Nápojový karton
3 501 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
157 246 tun 
Plasty
123 206 tun 
Papír/Lepenka
322 803 tun 
Kovy
37 576 tun 
Dřevo
24 479 tun 
Nápojový karton
3 318 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
136 193 tun 
Plasty
119 433 tun 
Papír/Lepenka
335 803 tun 
Kovy
34 850 tun 
Dřevo
26 099 tun 
Nápojový karton
3 253 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
128 886 tun 
Plasty
113 161 tun 
Papír/Lepenka
327 578 tun 
Kovy
31 826 tun 
Dřevo
38 275 tun 
Nápojový karton
2 929 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,4%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
133 902 tun 
Plasty
113 459 tun 
Papír/Lepenka
343 325 tun 
Kovy
26 338 tun 
Dřevo
28 397 tun 
Nápojový karton
2747 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,1%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 613 tun 
Plasty
108 467 tun 
Papír/Lepenka
348 206 tun 
Kovy
21 251 tun 
Dřevo
31 107 tun 
Nápojový karton
2 359 tun 

 Recyklace v číslech: 

71,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
126 304 tun 
Plasty
98 883 tun 
Papír/Lepenka
335 347 tun 
Kovy
27 638 tun 
Dřevo
42 295 tun 
Nápojový karton
1 755 tun