06.06.2016

ČAOH chce skládkovat za každou cenu

Název:

ČAOH chce skládkovat za každou cenu

Zdroj:

prumyslovaekologie.cz

Datum:

06.06.2016

Odkaz:

http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokument/100092/caoh-chce-skladkovat-za-kazdou-cenu.aspx

Odborný posudek, který si Česká asociace odpadového hospodářství nechala zpracovat Ústavem energetiky ČVÚT k výhřevnosti odpadu je jisto jistě správný a neotřesitelný.

Kontext, v kterém výsledky posudku ČAOH prezentuje, je ale opět silným důkazem, jak se ČAOH snaží o zachování cesty odpadu pouze na skládku. Nutno dodat, že argumentace výsledků je pro odbornou veřejnost více než úsměvná a odborníci z ČVÚT by se zřejmě divili, jak je s výsledky jejich posudku nakládáno.

Posudek, který si můžete prohlédnout zde, de-facto říká, že odpad, který má nízkou výhřevnost nehoří. Ono ale nehoří nic, co má nízkou výhřevnost. Nejen odpad. To je součástí látky vyučované v předmětu Fyzika na druhém stupni základních škol. ČAOH si asi nebyla jistá, proto bylo nutné nechat si tento fakt ověřit vědci z ČVÚT.

Čtenář článku, který tento posudek doprovází, má nabýt dojmu, že do spaloven se po schválení nového zákona v této podobě a nabití jeho platnosti, pohrnou do ZEVO kuka vozy plné odpadu s výhřevností nižší než 4 MJ a technici budou muset v kotli topit plynem, aby odpad přeměnili v popel a ručičky hodin plynoměru se budou točit rychle jak vrtule větráku a ve finále to zaplatí kdo jiný, než občan.

Silně heterogenní směsný komunální odpad má v drtivé většině daleko vyšší výhřevnost a homogenizuje se v každém ZEVO kvalitním promícháváním. Nastává tedy to, že odpad s vyšší výhřevností zadotuje ten drtek, co má výhřevnost nižší. Ale to přeci všichni víme a ví to moc dobře i ČAOH.

Zbývá tedy najít odpověď na otázku, proč si skládkaři nechali za peníze vypracovat posudek, který potvrzuje učivo z páté třídy základní školy? Pakliže bychom použili rétoriku ČAOH zaznělo by asi: „Na to ať si odpoví každý sám.“ My to ale pro jistotu upřesníme: ČAOH chce skládkovat za každou cenu!

<< Předchozí Další >>

 Recyklace v číslech: 

77,3%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
186 108 tun 
Plasty
201 131 tun 
Papír/Lepenka
505 659 tun 
Kovy
59 038 tun 
Dřevo
68 712 tun 
Nápojový karton
4 570 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,5%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
177 842 tun 
Plasty
196 222 tun 
Papír/Lepenka
494 137 tun 
Kovy
52 363 tun 
Dřevo
80 498 tun 
Nápojový karton
4 331 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
162 687 tun 
Plasty
152 445 tun 
Papír/Lepenka
453 029 tun 
Kovy
53 430 tun 
Dřevo
76 426 tun 
Nápojový karton
4 333 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
151 401 tun 
Plasty
146 408 tun 
Papír/Lepenka
450 726 tun 
Kovy
54 103 tun 
Dřevo
73 306 tun 
Nápojový karton
4 566 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
150 972 tun 
Plasty
140 282 tun 
Papír/Lepenka
432 467 tun 
Kovy
40 831 tun 
Dřevo
92 203 tun 
Nápojový karton
4 265 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
142 859 tun 
Plasty
152 622 tun 
Papír/Lepenka
384 225 tun 
Kovy
33 085 tun 
Dřevo
86 791 tun 
Nápojový karton
3 951 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 697 tun 
Plasty
127 338 tun 
Papír/Lepenka
360 273 tun 
Kovy
38 583 tun 
Dřevo
74 783 tun 
Nápojový karton
3 633 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,7%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
148 331 tun 
Plasty
128 324 tun 
Papír/Lepenka
346 067 tun 
Kovy
35 022 tun 
Dřevo
37 843 tun 
Nápojový karton
3 501 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
157 246 tun 
Plasty
123 206 tun 
Papír/Lepenka
322 803 tun 
Kovy
37 576 tun 
Dřevo
24 479 tun 
Nápojový karton
3 318 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
136 193 tun 
Plasty
119 433 tun 
Papír/Lepenka
335 803 tun 
Kovy
34 850 tun 
Dřevo
26 099 tun 
Nápojový karton
3 253 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
128 886 tun 
Plasty
113 161 tun 
Papír/Lepenka
327 578 tun 
Kovy
31 826 tun 
Dřevo
38 275 tun 
Nápojový karton
2 929 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,4%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
133 902 tun 
Plasty
113 459 tun 
Papír/Lepenka
343 325 tun 
Kovy
26 338 tun 
Dřevo
28 397 tun 
Nápojový karton
2747 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,1%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 613 tun 
Plasty
108 467 tun 
Papír/Lepenka
348 206 tun 
Kovy
21 251 tun 
Dřevo
31 107 tun 
Nápojový karton
2 359 tun 

 Recyklace v číslech: 

71,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
126 304 tun 
Plasty
98 883 tun 
Papír/Lepenka
335 347 tun 
Kovy
27 638 tun 
Dřevo
42 295 tun 
Nápojový karton
1 755 tun