20.10.2016

Jaká ze dvou evidencí odpadů se bude využívat

Název:

Jaká ze dvou evidencí odpadů se bude nadále využívat? To posoudí ve čtvrtek Brusel

Zdroj:

tretiruka.cz

Autor:

Miloš Cihelka

Datum:

18.10.2016

Odkaz:

http://www.tretiruka.cz/news/jaka-ze-dvou-evidenci-odpadu-se-bude-nadale-vyuziva...

Od roku 2024 nebude možné v České republice odvážet na skládky odpad, který je možné zužitkovat jinak. Nařizuje to Evropská unie. Kolik odpadu se nyní v ČR na skládky ukládá, však není jasné, jiná čísla nabízí Ministerstvo životního prostředí a jiná Český statistický úřad.

Čeští úředníci mají problém se zástupci Evropské unie. Čísla, která zaměstnanci Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) a Českého statistického úřadu (ČSÚ) reportují o odpadech se neshodují. Ve čtvrtek by proto měli být v centrále EU, belgickém Bruselu, na „koberečku“ a vysvětlovat, proč obě evidence odpadu dávají rozdílné výsledky. Kvůli rozdílnosti je  obtížné posuzovat, jak Česká republika své závazky vůči EU plní a hlavně, jak je plnit bude. Po čtvrteční schůzce by se  mělo rozhodnout, jakou ze dvou evidencí bude naše odpadové hospodářství nadále využívat. Jednání se zúčastní zástupci ČSÚ, MŽP, DG Enviroment (generální direktoriát životního rostředí Evropské komise), DG Regio (generální ředitelství pro regionální politiku) a DG Eurostatu (Evropského statistického úřadu).

Pokud by se nepodařilo dojít k dohodě, mohlo by to znamenat nutnost zcela přehodnotit v ČR dosud platné plány odpadového hospodářství (POH) na všech úrovních. Tyto plány mimo jiné přitom do značné míry určují, kde budou jaké skládky, spalovny a jak se bude v praxi s odpady na daném území zacházet. Odpadové plány jsou také nepominutelnou podmínkou pro čerpání evropských dotací na mnohé projekty v oblasti životního prostředí.

Řešení je na cestě?

Několik dní před bruselskou schůzkou se do dlouhodobého sporu mezi ČSÚ a MŽP vložil také Úřad vlády. Výsledkem je ujednání, které by mohlo být v Bruselu akceptováno. Statistický úřad je například připraven v horizontu několika měsíců v souladu s evropským statistickým systémem zajistit ve svých informačních výstupech ze statistiky odpadů požadované údaje a MŽP přehodnotí svou metodu výpočtu produkce komunálního odpadu. Tím by mělo být zamezeno duplicitnímu započítávání odpadů v různých statistikách a do značné míry by se odstranily rozdíly mezi čísly obou institucí.

Toto ujednání, které by mohlo Evropskou komisi uspokojit, podepsali ministr životního prostředí Richard Brabec, předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová a ředitel odboru poradců a poradkyň předsedy vlády Vladimír Špidla.

Problém ovšem je, že úplný soulad v datech kolem českého odpadového hospodářství by měl přinést až nový zákon o odpadech, který, pokud bude schválen, vstoupí v platnost až od počátku roku 2018

<< Předchozí Další >>

 Recyklace v číslech: 

77,3%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
186 108 tun 
Plasty
201 131 tun 
Papír/Lepenka
505 659 tun 
Kovy
59 038 tun 
Dřevo
68 712 tun 
Nápojový karton
4 570 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,5%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
177 842 tun 
Plasty
196 222 tun 
Papír/Lepenka
494 137 tun 
Kovy
52 363 tun 
Dřevo
80 498 tun 
Nápojový karton
4 331 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
162 687 tun 
Plasty
152 445 tun 
Papír/Lepenka
453 029 tun 
Kovy
53 430 tun 
Dřevo
76 426 tun 
Nápojový karton
4 333 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
151 401 tun 
Plasty
146 408 tun 
Papír/Lepenka
450 726 tun 
Kovy
54 103 tun 
Dřevo
73 306 tun 
Nápojový karton
4 566 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
150 972 tun 
Plasty
140 282 tun 
Papír/Lepenka
432 467 tun 
Kovy
40 831 tun 
Dřevo
92 203 tun 
Nápojový karton
4 265 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
142 859 tun 
Plasty
152 622 tun 
Papír/Lepenka
384 225 tun 
Kovy
33 085 tun 
Dřevo
86 791 tun 
Nápojový karton
3 951 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 697 tun 
Plasty
127 338 tun 
Papír/Lepenka
360 273 tun 
Kovy
38 583 tun 
Dřevo
74 783 tun 
Nápojový karton
3 633 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,7%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
148 331 tun 
Plasty
128 324 tun 
Papír/Lepenka
346 067 tun 
Kovy
35 022 tun 
Dřevo
37 843 tun 
Nápojový karton
3 501 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
157 246 tun 
Plasty
123 206 tun 
Papír/Lepenka
322 803 tun 
Kovy
37 576 tun 
Dřevo
24 479 tun 
Nápojový karton
3 318 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
136 193 tun 
Plasty
119 433 tun 
Papír/Lepenka
335 803 tun 
Kovy
34 850 tun 
Dřevo
26 099 tun 
Nápojový karton
3 253 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
128 886 tun 
Plasty
113 161 tun 
Papír/Lepenka
327 578 tun 
Kovy
31 826 tun 
Dřevo
38 275 tun 
Nápojový karton
2 929 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,4%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
133 902 tun 
Plasty
113 459 tun 
Papír/Lepenka
343 325 tun 
Kovy
26 338 tun 
Dřevo
28 397 tun 
Nápojový karton
2747 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,1%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 613 tun 
Plasty
108 467 tun 
Papír/Lepenka
348 206 tun 
Kovy
21 251 tun 
Dřevo
31 107 tun 
Nápojový karton
2 359 tun 

 Recyklace v číslech: 

71,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
126 304 tun 
Plasty
98 883 tun 
Papír/Lepenka
335 347 tun 
Kovy
27 638 tun 
Dřevo
42 295 tun 
Nápojový karton
1 755 tun