Jaká ze dvou evidencí odpadů se bude využívat

Název:

Jaká ze dvou evidencí odpadů se bude nadále využívat? To posoudí ve čtvrtek Brusel

Zdroj:

tretiruka.cz

Autor:

Miloš Cihelka

Datum:

18.10.2016

Odkaz:

http://www.tretiruka.cz/news/jaka-ze-dvou-evidenci-odpadu-se-bude-nadale-vyuziva...

Od roku 2024 nebude možné v České republice odvážet na skládky odpad, který je možné zužitkovat jinak. Nařizuje to Evropská unie. Kolik odpadu se nyní v ČR na skládky ukládá, však není jasné, jiná čísla nabízí Ministerstvo životního prostředí a jiná Český statistický úřad.

Čeští úředníci mají problém se zástupci Evropské unie. Čísla, která zaměstnanci Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) a Českého statistického úřadu (ČSÚ) reportují o odpadech se neshodují. Ve čtvrtek by proto měli být v centrále EU, belgickém Bruselu, na „koberečku“ a vysvětlovat, proč obě evidence odpadu dávají rozdílné výsledky. Kvůli rozdílnosti je  obtížné posuzovat, jak Česká republika své závazky vůči EU plní a hlavně, jak je plnit bude. Po čtvrteční schůzce by se  mělo rozhodnout, jakou ze dvou evidencí bude naše odpadové hospodářství nadále využívat. Jednání se zúčastní zástupci ČSÚ, MŽP, DG Enviroment (generální direktoriát životního rostředí Evropské komise), DG Regio (generální ředitelství pro regionální politiku) a DG Eurostatu (Evropského statistického úřadu).

Pokud by se nepodařilo dojít k dohodě, mohlo by to znamenat nutnost zcela přehodnotit v ČR dosud platné plány odpadového hospodářství (POH) na všech úrovních. Tyto plány mimo jiné přitom do značné míry určují, kde budou jaké skládky, spalovny a jak se bude v praxi s odpady na daném území zacházet. Odpadové plány jsou také nepominutelnou podmínkou pro čerpání evropských dotací na mnohé projekty v oblasti životního prostředí.

Řešení je na cestě?

Několik dní před bruselskou schůzkou se do dlouhodobého sporu mezi ČSÚ a MŽP vložil také Úřad vlády. Výsledkem je ujednání, které by mohlo být v Bruselu akceptováno. Statistický úřad je například připraven v horizontu několika měsíců v souladu s evropským statistickým systémem zajistit ve svých informačních výstupech ze statistiky odpadů požadované údaje a MŽP přehodnotí svou metodu výpočtu produkce komunálního odpadu. Tím by mělo být zamezeno duplicitnímu započítávání odpadů v různých statistikách a do značné míry by se odstranily rozdíly mezi čísly obou institucí.

Toto ujednání, které by mohlo Evropskou komisi uspokojit, podepsali ministr životního prostředí Richard Brabec, předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová a ředitel odboru poradců a poradkyň předsedy vlády Vladimír Špidla.

Problém ovšem je, že úplný soulad v datech kolem českého odpadového hospodářství by měl přinést až nový zákon o odpadech, který, pokud bude schválen, vstoupí v platnost až od počátku roku 2018

<< Předchozí Další >>