21.10.2016

ČR energeticky využívá jen 11% odpadů

Název: PRÁVO: ČR energeticky využívá jen 11% odpadů
Zdroj: tretiruka.cz
Datum: 19.10.2016
Odkaz: http://www.tretiruka.cz/news/pravo-cr-energeticky-vyuziva-jen-11-odpadu/

Zatímco Češi stále drtivou většinu komunálního odpadu zahrabávají pod sebe, západní sousedé z něho čistě vyrábějí teplo, světlo a nové věci.
Neskládkují vůbec nebo jen minimálně, a navíc za obří poplatky. Na Chyba! Hypertextový odkaz není platný., který má být vládě předložen na podzim, to uvedl ředitel odboru odpadů ministerstva životního prostředí (MŽP) Jaromír Manhart.
„Skládky jsou tikající bombou v zemi. Sanace havarovaných skládek a prevence stojí desítky miliónů ročně. Téměř každý půlrok některá ze skládek zahoří,“ zdůraznil Manhart.
V Česku je 180 skládek. Loni jsme podle MŽP vyprodukovali 37 miliónů tun komunálního odpadu, zatímco v roce 2013 to bylo třicet miliónů tun. Při přepočtu na hlavu tak Češi minulý rok vyhodili už 500 kg domovního odpadu na hlavu a rok. Jsme v Evropě zhruba uprostřed.
Jenže pouze jedenáct procent odpadku se v roce 2015 energeticky využilo, což je hluboko pod průměrem Evropy, kde se na teplo a světlo proměňuje bezmála 30 procent odpadků.

Navíc až 350 Kč na osobu a rok
„Cílem zákona není propagovat spalovny, ale zkrátka omezit zahrabávání odpadů do země čili skládkování a zaměřit se na oběhové využívání. V roce 2024 by měl platit úplný zákaz skládkování. To není jen na úrovni ČR, ale celé Unie,“ konstatoval Manhart.
Motivací má podle něho být postupné zdražování poplatku za skládkování. Základní cena za komunální odpad je dnes 500 Kč za tunu. Podle představ ministerstva by měl růst postupně na 900 korun za tunu v roce 2018 až k 1800 korunám za tunu v roce 2024.
Ministerstvo si nechalo spočítat, že pokud bude obec stále odpadky jen vozit na skládky, v průměru jeden občan za to doplatí 43 korun v prvním roce zdražení. V šestém roce by navýšení poplatku za skládkování znamenalo pro peněženku jednotlivce v průměru 256 korun. Svaz měst a obcí odhaduje, že by to bylo až 350 korun navíc.
„Poplatky za skládkování rostou všude v okolních zemích. V Polsku už činí 900 korun za tunu a budou se dál zvyšovat,“ dodal Manhart. Domovní odpad neskládkují například Německo (pouze jedno procento odpadu), Nizozemsko či Švýcarsko.
„Cíle recyklací jsou v některých obcích nesplnitelné. Pořád nám část využitelných odpadů končí v kamnech domácností. Uvidíme, co s tím udělají kotlíkové dotace. Není nám také úplně jasné, jak se bude prokazovat, že recyklují to, co se požaduje. Češi sice třídí, ale na recyklaci nejsou dostatečné kapacity. A potíž je také v tom, že v komunálním odpadu je stále velké množství popela, což pak brání jeho energetickému využití. Na moderní systémy využívání odpadu mají němečtí sousedé rovněž více peněz,“ glosoval situaci výkonný ředitel Svazu měst a obcí Č R Dan Jiránek.

Skládky i po roce 2024
„Odpady třídí již přes 70 procent Čechů. I když si lidé, kteří odpad třídí, myslí, že jsou v menšině, nejsou,“ doplnil Lukáš Grolmus ze systému EKOKOM. I kdyby se ale skutečně realizovaly všechny ambiciózní cíle měst a státu v oblasti modernizace a rozšíření již existujících spaloven a došlo by i k výraznému navýšení podílu recyklace, tak nám v roce 2024 budou podle manažera ČEZ Dalibora Roika stále chybět kapacity na využití 600 až 800 tisíc tun komunálního odpadu.
Názor, že i po roce 2024 se navzdory zákazu v legislativě u nás bude muset část odpadu skládkovat, zastává i ředitel České asociace odpadového hospodářství ČR Petr Havelka. „Česko bude muset jít cestou větší recyklace a energetického využívání odpadu. Zákaz skládkování není problém, ale ponese to nějaké náklady. Komise legislativní rady vlády konstatovala, že ministerstvo musí dopracovat argumenty k novému zákonu o odpadech, protože to má nemalý dopad na obyvatelstvo. A je také otázka, jak zákon dopadne, když se kvapem blíží parlamentní volby, zda se před nimi za něj bude politická strana drát,“ dodal Havelka.
Společnost ČEZ na semináři informovala, že připravuje plány na výstavbu zařízení pro energetické využití odpadu, jak se dnes moderním spalovnám říká, v areálu elektrárny Mělník. ČEZ očekává, že narazí na silný odpor ekologů, protože o těchto zařízeních kolují domněnky, že zamořují životní prostředí.
„V Kodani se staví spalovna 400 metrů od královského paláce. Ohňostroj v Londýně na oslavu milénia vyprodukoval stejné množství dioxinů jako zařízení pro energetické využívání odpadu za sto let. Spalovny kromě energie produkují například škváru do silnic,“ argumentoval Dalibor Roik z divize strategie ČEZ.

<< Předchozí Další >>

 Recyklace v číslech: 

77,3%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
186 108 tun 
Plasty
201 131 tun 
Papír/Lepenka
505 659 tun 
Kovy
59 038 tun 
Dřevo
68 712 tun 
Nápojový karton
4 570 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,5%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
177 842 tun 
Plasty
196 222 tun 
Papír/Lepenka
494 137 tun 
Kovy
52 363 tun 
Dřevo
80 498 tun 
Nápojový karton
4 331 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
162 687 tun 
Plasty
152 445 tun 
Papír/Lepenka
453 029 tun 
Kovy
53 430 tun 
Dřevo
76 426 tun 
Nápojový karton
4 333 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
151 401 tun 
Plasty
146 408 tun 
Papír/Lepenka
450 726 tun 
Kovy
54 103 tun 
Dřevo
73 306 tun 
Nápojový karton
4 566 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
150 972 tun 
Plasty
140 282 tun 
Papír/Lepenka
432 467 tun 
Kovy
40 831 tun 
Dřevo
92 203 tun 
Nápojový karton
4 265 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
142 859 tun 
Plasty
152 622 tun 
Papír/Lepenka
384 225 tun 
Kovy
33 085 tun 
Dřevo
86 791 tun 
Nápojový karton
3 951 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 697 tun 
Plasty
127 338 tun 
Papír/Lepenka
360 273 tun 
Kovy
38 583 tun 
Dřevo
74 783 tun 
Nápojový karton
3 633 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,7%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
148 331 tun 
Plasty
128 324 tun 
Papír/Lepenka
346 067 tun 
Kovy
35 022 tun 
Dřevo
37 843 tun 
Nápojový karton
3 501 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
157 246 tun 
Plasty
123 206 tun 
Papír/Lepenka
322 803 tun 
Kovy
37 576 tun 
Dřevo
24 479 tun 
Nápojový karton
3 318 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
136 193 tun 
Plasty
119 433 tun 
Papír/Lepenka
335 803 tun 
Kovy
34 850 tun 
Dřevo
26 099 tun 
Nápojový karton
3 253 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
128 886 tun 
Plasty
113 161 tun 
Papír/Lepenka
327 578 tun 
Kovy
31 826 tun 
Dřevo
38 275 tun 
Nápojový karton
2 929 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,4%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
133 902 tun 
Plasty
113 459 tun 
Papír/Lepenka
343 325 tun 
Kovy
26 338 tun 
Dřevo
28 397 tun 
Nápojový karton
2747 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,1%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 613 tun 
Plasty
108 467 tun 
Papír/Lepenka
348 206 tun 
Kovy
21 251 tun 
Dřevo
31 107 tun 
Nápojový karton
2 359 tun 

 Recyklace v číslech: 

71,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
126 304 tun 
Plasty
98 883 tun 
Papír/Lepenka
335 347 tun 
Kovy
27 638 tun 
Dřevo
42 295 tun 
Nápojový karton
1 755 tun