ČAOH a jeho názory v očích jiných

Název:  ČAOH opět fabuluje

zdroj: Prumyslovaekologie.cz, datum: 12.10.2016,  odkaz: http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokument/100390/caoh-opet-fabuluje.aspx

Zatímco z počátku byla věrohodnost výroků ČAOH celkem v pořádku, postupem doby argumentace sklouzávala do opravdu vymyšlených příběhů, které mají přinést odbornou veřejnost na scestí a v současné době již někteří odborníci hovoří o urážkách inteligence. Zkrátka, už to nefunguje.

MŽP 11. 10. do eklepu vložilo opět oba nově vznikající zákony. Nutno podotknout, že na minulém projednávání zákonů v Legislativní radě vlády MŽP slíbilo, že v tomto termínu se tak stane. ČAOH den na to zveřejnila text, který se podivuje nad tím, že již po měsíci MŽP vrací oba dokumenty k projednání:

"Ministerstvo životního prostředí po projednání návrhu nového zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností v Legislativní radě vlády 8.9.2016 nyní, již po měsíci, znovu předkládá oba návrhy do LRV. Aktuálně proto přinášíme plné znění obou textů a doprovodných souborů. I pro druhé projednání k zákonu o odpadech stále trvá 51 zásadních rozporů různých připomínkových míst a k zákonu o výrobcích 42 rozporů z různých připomínkových míst."

Nutno k tomuto dodat, že různá připomínková místa, jsou pouze skládkaři, tedy ČAOH a SPDS a všechny rozpory se v drtivé většině snaží ovlivnit množství ukládaného odpadu na skládky směrem nahoru.

V dalším textu ČAOH pokračuje: "Dne 8.9.2016 proběhlo projednání návrhu nového zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností v Legislativní radě vlády. Plénum LRV vzneslo k textu obou zákonů řadu podstatných připomínek a množství podnětů k nutnému dopracování předlohy. Stejně tak jednotlivé komise LRV definovaly ve svých písemných výstupech řadu odborných a právních požadavků na doplnění či přepracování obsahu zákonů a dopadových studií."

Pravda je ovšem taková, že stanoviska jednotlivých komisí LRV, včetně pléna LRV neobsahovala žádnou zásadní rozporovou připomínku, naopak na mnoha místech bylo MŽP pochváleno za kvalitní práci.

MŽP doplnilo a upravilo oba zákony ZOO i VUŽU podle požadavku LRV a ve slíbeném termínu 11.10. vložilo do eklepu s cílem projednání ideálně 20.10. nebo alespoň 3.11.

Ke zcela novým návrhům odpadových zákonů ZOO přišlo pouze přes 1000 připomínek a k VUŽU pak pouze přes 400 připomínek. MŽP pak odvedlo dobrou práci, když dokázalo z tohoto množství vypořádat naprostou většinu a úspěšně zredukovat na pouhých pár desítek. Od začátku února MPŘ do začátku července na LRV je opravdu ultra krátká doba, která se dá označit za úspěch.

Rétorika ČAOH je neustálé házení klacků pod nohy nově vznikající legislativě, která chce změnit dosavadní praxi všechno skládkovat a nasměrovat odpad k recyklaci, k materiálovému a energetickému využití.

Snad to ČAOH brzy pochopí a své vyjadřování změní. Jedna vlaštovka by tu už byla. Věta, kterou pronesl ČAOH ústy svého výkonného ředitele Petra Havelky na pátečním setkání odpadářů posluchačům řekla, že primární separace má svůj potenciál a dá se z ní ještě něco vytěžit. To je obratem od rétoriky jarních měsíců o 180 stupňů.

Celý videozáznam z pátečního setkání přineseme na prumyslovaekologie.cz ještě v tomto týdnu

<< Předchozí Další >>