14.10.2016

ČAOH a jeho názory v očích jiných

Název:  ČAOH opět fabuluje

zdroj: Prumyslovaekologie.cz, datum: 12.10.2016,  odkaz: http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokument/100390/caoh-opet-fabuluje.aspx

Zatímco z počátku byla věrohodnost výroků ČAOH celkem v pořádku, postupem doby argumentace sklouzávala do opravdu vymyšlených příběhů, které mají přinést odbornou veřejnost na scestí a v současné době již někteří odborníci hovoří o urážkách inteligence. Zkrátka, už to nefunguje.

MŽP 11. 10. do eklepu vložilo opět oba nově vznikající zákony. Nutno podotknout, že na minulém projednávání zákonů v Legislativní radě vlády MŽP slíbilo, že v tomto termínu se tak stane. ČAOH den na to zveřejnila text, který se podivuje nad tím, že již po měsíci MŽP vrací oba dokumenty k projednání:

"Ministerstvo životního prostředí po projednání návrhu nového zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností v Legislativní radě vlády 8.9.2016 nyní, již po měsíci, znovu předkládá oba návrhy do LRV. Aktuálně proto přinášíme plné znění obou textů a doprovodných souborů. I pro druhé projednání k zákonu o odpadech stále trvá 51 zásadních rozporů různých připomínkových míst a k zákonu o výrobcích 42 rozporů z různých připomínkových míst."

Nutno k tomuto dodat, že různá připomínková místa, jsou pouze skládkaři, tedy ČAOH a SPDS a všechny rozpory se v drtivé většině snaží ovlivnit množství ukládaného odpadu na skládky směrem nahoru.

V dalším textu ČAOH pokračuje: "Dne 8.9.2016 proběhlo projednání návrhu nového zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností v Legislativní radě vlády. Plénum LRV vzneslo k textu obou zákonů řadu podstatných připomínek a množství podnětů k nutnému dopracování předlohy. Stejně tak jednotlivé komise LRV definovaly ve svých písemných výstupech řadu odborných a právních požadavků na doplnění či přepracování obsahu zákonů a dopadových studií."

Pravda je ovšem taková, že stanoviska jednotlivých komisí LRV, včetně pléna LRV neobsahovala žádnou zásadní rozporovou připomínku, naopak na mnoha místech bylo MŽP pochváleno za kvalitní práci.

MŽP doplnilo a upravilo oba zákony ZOO i VUŽU podle požadavku LRV a ve slíbeném termínu 11.10. vložilo do eklepu s cílem projednání ideálně 20.10. nebo alespoň 3.11.

Ke zcela novým návrhům odpadových zákonů ZOO přišlo pouze přes 1000 připomínek a k VUŽU pak pouze přes 400 připomínek. MŽP pak odvedlo dobrou práci, když dokázalo z tohoto množství vypořádat naprostou většinu a úspěšně zredukovat na pouhých pár desítek. Od začátku února MPŘ do začátku července na LRV je opravdu ultra krátká doba, která se dá označit za úspěch.

Rétorika ČAOH je neustálé házení klacků pod nohy nově vznikající legislativě, která chce změnit dosavadní praxi všechno skládkovat a nasměrovat odpad k recyklaci, k materiálovému a energetickému využití.

Snad to ČAOH brzy pochopí a své vyjadřování změní. Jedna vlaštovka by tu už byla. Věta, kterou pronesl ČAOH ústy svého výkonného ředitele Petra Havelky na pátečním setkání odpadářů posluchačům řekla, že primární separace má svůj potenciál a dá se z ní ještě něco vytěžit. To je obratem od rétoriky jarních měsíců o 180 stupňů.

Celý videozáznam z pátečního setkání přineseme na prumyslovaekologie.cz ještě v tomto týdnu

<< Předchozí Další >>

 Recyklace v číslech: 

77,3%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
186 108 tun 
Plasty
201 131 tun 
Papír/Lepenka
505 659 tun 
Kovy
59 038 tun 
Dřevo
68 712 tun 
Nápojový karton
4 570 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,5%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
177 842 tun 
Plasty
196 222 tun 
Papír/Lepenka
494 137 tun 
Kovy
52 363 tun 
Dřevo
80 498 tun 
Nápojový karton
4 331 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
162 687 tun 
Plasty
152 445 tun 
Papír/Lepenka
453 029 tun 
Kovy
53 430 tun 
Dřevo
76 426 tun 
Nápojový karton
4 333 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
151 401 tun 
Plasty
146 408 tun 
Papír/Lepenka
450 726 tun 
Kovy
54 103 tun 
Dřevo
73 306 tun 
Nápojový karton
4 566 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
150 972 tun 
Plasty
140 282 tun 
Papír/Lepenka
432 467 tun 
Kovy
40 831 tun 
Dřevo
92 203 tun 
Nápojový karton
4 265 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
142 859 tun 
Plasty
152 622 tun 
Papír/Lepenka
384 225 tun 
Kovy
33 085 tun 
Dřevo
86 791 tun 
Nápojový karton
3 951 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 697 tun 
Plasty
127 338 tun 
Papír/Lepenka
360 273 tun 
Kovy
38 583 tun 
Dřevo
74 783 tun 
Nápojový karton
3 633 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,7%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
148 331 tun 
Plasty
128 324 tun 
Papír/Lepenka
346 067 tun 
Kovy
35 022 tun 
Dřevo
37 843 tun 
Nápojový karton
3 501 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
157 246 tun 
Plasty
123 206 tun 
Papír/Lepenka
322 803 tun 
Kovy
37 576 tun 
Dřevo
24 479 tun 
Nápojový karton
3 318 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
136 193 tun 
Plasty
119 433 tun 
Papír/Lepenka
335 803 tun 
Kovy
34 850 tun 
Dřevo
26 099 tun 
Nápojový karton
3 253 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
128 886 tun 
Plasty
113 161 tun 
Papír/Lepenka
327 578 tun 
Kovy
31 826 tun 
Dřevo
38 275 tun 
Nápojový karton
2 929 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,4%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
133 902 tun 
Plasty
113 459 tun 
Papír/Lepenka
343 325 tun 
Kovy
26 338 tun 
Dřevo
28 397 tun 
Nápojový karton
2747 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,1%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 613 tun 
Plasty
108 467 tun 
Papír/Lepenka
348 206 tun 
Kovy
21 251 tun 
Dřevo
31 107 tun 
Nápojový karton
2 359 tun 

 Recyklace v číslech: 

71,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
126 304 tun 
Plasty
98 883 tun 
Papír/Lepenka
335 347 tun 
Kovy
27 638 tun 
Dřevo
42 295 tun 
Nápojový karton
1 755 tun