12.10.2016

Z aktuální verze nového zákona o "vysloužilých spotřebičích" budou těžit jen odpadové firmy

Název:  Z aktuální verze nového zákona o " vysloužilých spotřebičích"  budou těžit jen odpadové firmy

Zdroj:  E15,  datum: 10.10.2016,  odkaz: http://www.e15.cz

Recyklaci a nakládání s vysloužilými spotřebiči má nově řešit samostatný zákon. Radek Hacaperka, generální ředitel sdružení výrobců domácích spotřebičů CECED CZ, ale upozorňuje, že je aktuální verze legislativy značně problematická. Zvýhodňuje odpadové firmy, zatímco výrobcům spotřebičů bere nástroje, jak povinnosti, které jim zákon ukládá, plnit.

- Do parlamentu by měl zamířit ještě letos nový zákon o nakládání s vysloužilými spotřebiči. Nakonec byl oddělen od zákona o odpadech. Loni jste tehdejší verzi zákona poměrně hlasitě kritizovali. Jak vnímáte tu aktuální?

Předně je nutné říci, že oddělení zákona o výrobcích s ukončenou životností od zákona o odpadech je pozitivním krokem Ministerstva životního prostředí (dále MŽP). Ale asi bohužel jediným pozitivním krokem, protože se dále ministerstvo vydalo cestou naprosté podpory odpadových a šrotařských společností. Tím, že se MŽP snaží legislativou oddělit výrobce od možnosti dále nakládat s vysloužilými spotřebiči, nejenže zvyšuje možnost zvýšení recyklačních poplatků, protože výrobci nebudou mít pod kontrolou náklady zpracovatelských firem, ale zároveň brání výrobcům v plnění jejich povinností, které ale na ně legislativně přenáší. Takže pokud jsme loni čistě kritizovali, nyní tuto kritiku akcentujeme s tím, že MŽP novým zákonem podtrhává výrobcům, respektive jimi založeným kolektivním systémům, nohy. V tomto případě by mělo zodpovědnost za recyklaci a další nakládání s vysloužilými spotřebiči převzít Ministerstvo životního prostředí.

- Proč se nepodařilo připomínky CECED CZ, potažmo výrobců domácích spotřebičů obecně do zákona zapracovat? Je za tím silné lobbování odpadových firem, které by z této verze zákona těžily?

Ono to není o tom, že by se nepodařilo zapracovat připomínky. Řadu připomínek MŽP akceptovalo a zapracovalo, ale obecně jde pouze o to, že se někdo "probral" a zjistil, že elektroodpad může být dobrým byznysem. Navíc řada odpadových firem bude mít za pár let problém, v okamžiku, kdy dojde k zákazu skládkování. Proto hledají nová uplatnění. A pro mne osobně je celá věc zajímavá a poučná zkušenost, jak si některé subjekty, a to jak na straně odpadových firem a různých profesních organizací, tak i na straně úřední, vzájemně rozumějí, bez ohledu na zájmy ČR.

- Jak hodláte dále postupovat? Podaří se situaci ještě napravit? Výrobci přeci nemohou dostat povinnosti, ale současně přijít o nástroje, jak je plnit.

Máte naprostou pravdu s tím, že plnění povinností může být odebráním nástrojů ohroženo. Zejména při plnění evropských kvót na zpracování. Nám nezbývá nic jiného než neustále akcentovat toto nebezpečí, a to jak při jednáních s ministerstvy, tak případně posléze v parlamentu. A donutit MŽP, respektive stát k převzetí zodpovědnosti za zpracování, další nakládání s elektroodpadem. S tím, že výrobci, prostřednictvím kolektivních systémů, by byli zodpovědní pouze za sběr, kde už jsou v tuto chvíli kolektivní systémy velmi úspěšné v naplňování požadavků EU.

<< Předchozí Další >>

 Recyklace v číslech: 

77,3%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
186 108 tun 
Plasty
201 131 tun 
Papír/Lepenka
505 659 tun 
Kovy
59 038 tun 
Dřevo
68 712 tun 
Nápojový karton
4 570 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,5%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
177 842 tun 
Plasty
196 222 tun 
Papír/Lepenka
494 137 tun 
Kovy
52 363 tun 
Dřevo
80 498 tun 
Nápojový karton
4 331 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
162 687 tun 
Plasty
152 445 tun 
Papír/Lepenka
453 029 tun 
Kovy
53 430 tun 
Dřevo
76 426 tun 
Nápojový karton
4 333 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
151 401 tun 
Plasty
146 408 tun 
Papír/Lepenka
450 726 tun 
Kovy
54 103 tun 
Dřevo
73 306 tun 
Nápojový karton
4 566 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
150 972 tun 
Plasty
140 282 tun 
Papír/Lepenka
432 467 tun 
Kovy
40 831 tun 
Dřevo
92 203 tun 
Nápojový karton
4 265 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
142 859 tun 
Plasty
152 622 tun 
Papír/Lepenka
384 225 tun 
Kovy
33 085 tun 
Dřevo
86 791 tun 
Nápojový karton
3 951 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 697 tun 
Plasty
127 338 tun 
Papír/Lepenka
360 273 tun 
Kovy
38 583 tun 
Dřevo
74 783 tun 
Nápojový karton
3 633 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,7%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
148 331 tun 
Plasty
128 324 tun 
Papír/Lepenka
346 067 tun 
Kovy
35 022 tun 
Dřevo
37 843 tun 
Nápojový karton
3 501 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
157 246 tun 
Plasty
123 206 tun 
Papír/Lepenka
322 803 tun 
Kovy
37 576 tun 
Dřevo
24 479 tun 
Nápojový karton
3 318 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
136 193 tun 
Plasty
119 433 tun 
Papír/Lepenka
335 803 tun 
Kovy
34 850 tun 
Dřevo
26 099 tun 
Nápojový karton
3 253 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
128 886 tun 
Plasty
113 161 tun 
Papír/Lepenka
327 578 tun 
Kovy
31 826 tun 
Dřevo
38 275 tun 
Nápojový karton
2 929 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,4%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
133 902 tun 
Plasty
113 459 tun 
Papír/Lepenka
343 325 tun 
Kovy
26 338 tun 
Dřevo
28 397 tun 
Nápojový karton
2747 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,1%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 613 tun 
Plasty
108 467 tun 
Papír/Lepenka
348 206 tun 
Kovy
21 251 tun 
Dřevo
31 107 tun 
Nápojový karton
2 359 tun 

 Recyklace v číslech: 

71,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
126 304 tun 
Plasty
98 883 tun 
Papír/Lepenka
335 347 tun 
Kovy
27 638 tun 
Dřevo
42 295 tun 
Nápojový karton
1 755 tun