Text tiskové zprávy o sdělení komise ES k obalům a zálohám

České průmyslové sdružení pro obaly a životní prostředí (CICPEN) vítá sdělení Komise ES z 8.května 2009 k Nápojovým obalům, zálohovým systémům a volnému pohybu zboží.

Je jednoznačné, že toto sdělení nelze vykládat v žádném případě jako podporu zavádění záloh na území celé EU a i schválení jednostranných opatření v jednotlivých členských zemích zůstává dle EK problémem, protože: " mohou vést k pokřivení soutěže v některých případech i k dělení vnitřního trhu, což je v rozporu s cílem vybudování vnitřního trhu EU". Ukazuje se, že většina výhrad, které máme trvale k zavedení záloh v ČR jsou i předmětem obav EK, která proto stanovuje řadu striktních podmínek pro případné zavedení záloh v jednotlivých členských zemích.