OECD pomůže s přípravou strategie oběhového hospodářství

Ministerstvo životního prostředí zahájilo projekt spolupráce s OECD na přípravě národního Strategického rámce oběhového hospodářství České republiky 2040 (Cirkulární Česko 2040). Projekt je financován EU a vzniká ve spolupráci s Evropskou komisí. Cirkulární Česko 2040 reflektuje nezbytnost prosazení principů oběhového hospodářství a zdůrazňuje oběhové hospodářství jako prioritu ČR.

<< Předchozí