Oběhové hospodářství a zdraví, příležitosti a rizika

Evropská komise v roce 2015 zveřejnila ambiciózní balíček týkající se oběhového hospodářství, jehož cílem je stimulovat přechod k oběhovému hospodářství, podpořit globální konkurenceschopnost a udržitelný hospodářský růst. Ke klíčovým opatřením patří zejména následující – opatření pro omezení potravinového odpadu, vytváření norem kvality druhotných surovin, opatření pracovního plánu pro ekodesign, revidované nařízení o hnojivech, strategie pro plasty v oběhovém hospodářství. Řada opatření je pro opětovné využívání vody, včetně legislativního návrhu týkajícího se minimálních požadavků na opětovné využití odpadních vod.

obehove-hospodarstvi/opinion/obehove-hospodarstvi-a-zdravi-prilezitosti-a-rizika/

Převzato s laskavým svolením EURACTIV.CZ

Zdroj - měsíčník Odpadové fórum 

<< Předchozí Další >>