O nekvalitně vytříděné plasty není zájem

Název:

O nekvalitně vytříděné plastové odpady nemá nikdo zájem a evropská recyklace zaznamenává potíže.

Zdroj:

News.recypoint.cz

Autor:

Datum:

04.10.2017

Odkaz:

https://news.recypoint.cz/o-nekvalitne-vytridene-plastove-odpady-nema-nikdo-zajem-evropska-recyklace-zaznamenava-potize/

Nedávné a nekompromisní rozhodnutí Číny, zakázat dovoz odpadu z plastických hmot vyvolalo na trzích s odpady a surovinami hluboké potíže, tak uvádí společnost Plastics Recycling Europe (PRE).

Čínské ministerstvo životního prostředí navrhuje snížit prahovou hodnotu pro kontaminující látky v balicích plastového odpadu a materiálech. Tedy plastový odpad nelze přijmout v případě vyšší kontaminace jiným znečištěním, aby mohl být řádně předán k recyklaci. Hranice byla nastavena na max. 0,3 procenta nečistot do konce tohoto roku.

To podle PRE poškodilo evropské systémy nakládání s odpady, které pracovali na úpravě nebo zpracování odpadů s nízkou kvalitou plastů určených k recyklaci.

V současné době je trh nadměrně zásobován nízkými vlastnostmi plastového odpadu, kvůli čínskému omezení na dovoz nekvalitně vytříděných plastových odpadů.

Čína má zájem už pouze o kvalitně vytříděné odpady a nechce přijmout žádné menší ústupky v kvalitě dovážených odpadů k vlastní recyklaci.

PRE si dále stěžuje, že je to nespravedlivé z hlediska ekonomických, sociálních a environmentálních důsledků na celý evropský systém nakládání s odpady.

PRE se také domnívá, že přebytek nekvalitních plastových odpadů, není v Evropské unii zcela zpracováván nebo využíván k recyklaci, protože nesplňuje požadavky na kvalitu evropských recyklátorů.

Tahle prudká změna tržních podmínek demonstruje naléhavost, potřebnou k realizaci skutečného a udržitelného trhu s odpadem v Evropě, jak uvádí zástupce PRE ve svém prohlášení.

Organizace také vyzvala k změnám v návrhu recyklace, sběru a třídění odpadu za účelem jeho zvýšení kvality.

Kritika byla už slyšet pře mnoha lety. Různé organizace, ale i samotní recyklátoři apelovali, že kvalita upravených odpadů se velice liší podle poptávky, nebo místa určení. Nyní nastal stav nouze, tedy problém EU, která není schopna zacházet s těmito zvýšenými normami na kvalitu upraveného odpadu k jeho recyklaci.

Organizace vyzvala průmysl, tvůrce politik a společnost, aby naléhavě přinesly společné řešení ke stolu, aby zlepšily návrhy recyklace, harmonizovaný sběr a investice do účinných třídících center s cílem zvýšit kapacitu recyklace EU.

Zdroje: plasticsnews.com

<< Předchozí Další >>