06.10.2017

O nekvalitně vytříděné plasty není zájem

Název:

O nekvalitně vytříděné plastové odpady nemá nikdo zájem a evropská recyklace zaznamenává potíže.

Zdroj:

News.recypoint.cz

Autor:

Datum:

04.10.2017

Odkaz:

https://news.recypoint.cz/o-nekvalitne-vytridene-plastove-odpady-nema-nikdo-zajem-evropska-recyklace-zaznamenava-potize/

Nedávné a nekompromisní rozhodnutí Číny, zakázat dovoz odpadu z plastických hmot vyvolalo na trzích s odpady a surovinami hluboké potíže, tak uvádí společnost Plastics Recycling Europe (PRE).

Čínské ministerstvo životního prostředí navrhuje snížit prahovou hodnotu pro kontaminující látky v balicích plastového odpadu a materiálech. Tedy plastový odpad nelze přijmout v případě vyšší kontaminace jiným znečištěním, aby mohl být řádně předán k recyklaci. Hranice byla nastavena na max. 0,3 procenta nečistot do konce tohoto roku.

To podle PRE poškodilo evropské systémy nakládání s odpady, které pracovali na úpravě nebo zpracování odpadů s nízkou kvalitou plastů určených k recyklaci.

V současné době je trh nadměrně zásobován nízkými vlastnostmi plastového odpadu, kvůli čínskému omezení na dovoz nekvalitně vytříděných plastových odpadů.

Čína má zájem už pouze o kvalitně vytříděné odpady a nechce přijmout žádné menší ústupky v kvalitě dovážených odpadů k vlastní recyklaci.

PRE si dále stěžuje, že je to nespravedlivé z hlediska ekonomických, sociálních a environmentálních důsledků na celý evropský systém nakládání s odpady.

PRE se také domnívá, že přebytek nekvalitních plastových odpadů, není v Evropské unii zcela zpracováván nebo využíván k recyklaci, protože nesplňuje požadavky na kvalitu evropských recyklátorů.

Tahle prudká změna tržních podmínek demonstruje naléhavost, potřebnou k realizaci skutečného a udržitelného trhu s odpadem v Evropě, jak uvádí zástupce PRE ve svém prohlášení.

Organizace také vyzvala k změnám v návrhu recyklace, sběru a třídění odpadu za účelem jeho zvýšení kvality.

Kritika byla už slyšet pře mnoha lety. Různé organizace, ale i samotní recyklátoři apelovali, že kvalita upravených odpadů se velice liší podle poptávky, nebo místa určení. Nyní nastal stav nouze, tedy problém EU, která není schopna zacházet s těmito zvýšenými normami na kvalitu upraveného odpadu k jeho recyklaci.

Organizace vyzvala průmysl, tvůrce politik a společnost, aby naléhavě přinesly společné řešení ke stolu, aby zlepšily návrhy recyklace, harmonizovaný sběr a investice do účinných třídících center s cílem zvýšit kapacitu recyklace EU.

Zdroje: plasticsnews.com

<< Předchozí Další >>

 Recyklace v číslech: 

77,3%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
186 108 tun 
Plasty
201 131 tun 
Papír/Lepenka
505 659 tun 
Kovy
59 038 tun 
Dřevo
68 712 tun 
Nápojový karton
4 570 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,5%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
177 842 tun 
Plasty
196 222 tun 
Papír/Lepenka
494 137 tun 
Kovy
52 363 tun 
Dřevo
80 498 tun 
Nápojový karton
4 331 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
162 687 tun 
Plasty
152 445 tun 
Papír/Lepenka
453 029 tun 
Kovy
53 430 tun 
Dřevo
76 426 tun 
Nápojový karton
4 333 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
151 401 tun 
Plasty
146 408 tun 
Papír/Lepenka
450 726 tun 
Kovy
54 103 tun 
Dřevo
73 306 tun 
Nápojový karton
4 566 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
150 972 tun 
Plasty
140 282 tun 
Papír/Lepenka
432 467 tun 
Kovy
40 831 tun 
Dřevo
92 203 tun 
Nápojový karton
4 265 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
142 859 tun 
Plasty
152 622 tun 
Papír/Lepenka
384 225 tun 
Kovy
33 085 tun 
Dřevo
86 791 tun 
Nápojový karton
3 951 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 697 tun 
Plasty
127 338 tun 
Papír/Lepenka
360 273 tun 
Kovy
38 583 tun 
Dřevo
74 783 tun 
Nápojový karton
3 633 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,7%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
148 331 tun 
Plasty
128 324 tun 
Papír/Lepenka
346 067 tun 
Kovy
35 022 tun 
Dřevo
37 843 tun 
Nápojový karton
3 501 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
157 246 tun 
Plasty
123 206 tun 
Papír/Lepenka
322 803 tun 
Kovy
37 576 tun 
Dřevo
24 479 tun 
Nápojový karton
3 318 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
136 193 tun 
Plasty
119 433 tun 
Papír/Lepenka
335 803 tun 
Kovy
34 850 tun 
Dřevo
26 099 tun 
Nápojový karton
3 253 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
128 886 tun 
Plasty
113 161 tun 
Papír/Lepenka
327 578 tun 
Kovy
31 826 tun 
Dřevo
38 275 tun 
Nápojový karton
2 929 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,4%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
133 902 tun 
Plasty
113 459 tun 
Papír/Lepenka
343 325 tun 
Kovy
26 338 tun 
Dřevo
28 397 tun 
Nápojový karton
2747 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,1%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 613 tun 
Plasty
108 467 tun 
Papír/Lepenka
348 206 tun 
Kovy
21 251 tun 
Dřevo
31 107 tun 
Nápojový karton
2 359 tun 

 Recyklace v číslech: 

71,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
126 304 tun 
Plasty
98 883 tun 
Papír/Lepenka
335 347 tun 
Kovy
27 638 tun 
Dřevo
42 295 tun 
Nápojový karton
1 755 tun