28.05.2016

Nový plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje

Zdroj:

Právo

Autor:

Miloslav Hradil

Mutace:

Právo - střední a východní Morava

Datum:

28.05.2016

Odkaz:

http://pravo.novinky.cz/

Nový plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje (POH OK), který krajští zastupitelé schválili loni v prosinci, je podle Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) na hraně českých zákonů.

V závazné části plánu kraj avizoval svůj záměr na výstavbu odpadových center (překladišť) a zařízení pro energetické využití odpadu. Preference jednoho zařízení a jedné technologie však může být podle ČAOH v rozporu se zákony o odpadech a o ochraně hospodářské soutěže. Obává se, že obce budou nuceny opustit řešení a partnery a předávat svůj odpad nově uměle vybudované síti překládacích stanic a dále k energetickému využití, aniž by byly respektovány další možné způsoby nakládání s odpady.

"Energetické využití je přitom dle ustanovení zákona o odpadech až na předposledním místě v hierarchii způsobů nakládání s odpady," uvedl výkonný ředitel ČAOH Petr Havelka, přičemž připomněl, že členské státy mají již za devět let recyklovat plných 60 % komunálních odpadů, tedy skoro dvojnásobek stávajícího množství.

 

Užitečné třídění

Pečlivé třídění a plnění recyklačních cílů může podle ČAOH způsobit výrazný pokles výhřevnosti zbylého komunálního odpadu, s čímž se již některé země potýkají. Hrozí pak, že spalovny nesplní zákonem definovanou podmínku energetické účinnosti a stanou se zařízeními pouze k odstraňování odpadů.

Nový POH OK předpokládá, že občané v následujících letech vyprodukují v Olomouckém kraji každoročně zhruba 160 000 tun zbytkového směsného komunálního odpadu. "Chceme důsledně podporovat prevenci a zlepšovat systém recyklace, abychom množství odpadu minimalizovali. Na druhou stranu se musíme včas připravit na legislativně schválený zákaz skládkování v roce 2024. Nepřejeme si, aby obce za pár let nevěděly, co mají s tímto odpadem dělat, případně jeho likvidace pro ně bude znamenat neadekvátní finanční zátěž," konstatoval již dříve náměstek olomouckého hejtmana Michal Symerský (KSČM). I z těchto důvodů kraj již před časem inicioval jako jeden z prvních regionů v ČR vznik spolku nazvaného Odpady Olomouckého kraje, který sdružuje obce a města z regionu, v nichž žijí více než dvě třetiny obyvatel kraje.

Spalovna za dvě miliardy

Ve spolupráci s partnery plánuje, že by na území kraje vzniklo moderní energetické zařízení, které by zajistilo zpracování 100 000 tun zbytkového odpadu. Jednalo by se o špičkové zařízení na plazmové zplyňování, v němž odpad při vysokých teplotách transformuje na syntetický plyn, z něhož se po pročištění vyrábí elektřina, teplo nebo palivo pro automobily. Vedlejším produktem procesu je sklovitá tavenina, která má široké využití ve stavebnictví. Náklady na vznik spalovny jsou odhadovány na 1,5 až 2 miliardy korun.

"Inspiraci hledáme ve fungujících modelech v zahraničí. Chtěli bychom, aby zvolené řešení co nejméně zatěžovalo životní prostředí. Velký důraz klademe také na zvýšení materiálového využití směsného komunálního odpadu a v neposlední řadě i zhodnocení jeho energetického potenciálu," poznamenala již v dubnu koordinátorka systému odpadového hospodářství v Olomouckém kraji Zuzana Ochmanová.

Ve spolupráci s hejtmanstvím spolek připravuje také žádost o evropské dotace na vytvoření systému sedmi odpadových center na území celého kraje. "Tato centra by umožnila smysluplné a efektivní nakládání s komunálními odpady pro členy spolku ve smyslu dodržení hierarchie nakládání s odpady. Mimo jiné by měla být vybavena i moderními překladišti k odvozu zbytkového komunálního odpadu k dalšímu využití," doplnila Ochmanová.

"Zjevné upřednostňování uměle prosazované paralelní sítě překládacích stanic, které jsou jen logistickým předstupněm energetického využívání neupraveného směsného odpadu, znevýhodňuje všechny ostatní kapacity, které již v regionu jsou nebo jsou zde plánovány. A to včetně kapacit umístěných v odpadové hierarchii výše," upozornil mluvčí ČAOH Štěpán Dlouhý. 

Další >>

 Recyklace v číslech: 

77,3%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
186 108 tun 
Plasty
201 131 tun 
Papír/Lepenka
505 659 tun 
Kovy
59 038 tun 
Dřevo
68 712 tun 
Nápojový karton
4 570 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,5%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
177 842 tun 
Plasty
196 222 tun 
Papír/Lepenka
494 137 tun 
Kovy
52 363 tun 
Dřevo
80 498 tun 
Nápojový karton
4 331 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
162 687 tun 
Plasty
152 445 tun 
Papír/Lepenka
453 029 tun 
Kovy
53 430 tun 
Dřevo
76 426 tun 
Nápojový karton
4 333 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
151 401 tun 
Plasty
146 408 tun 
Papír/Lepenka
450 726 tun 
Kovy
54 103 tun 
Dřevo
73 306 tun 
Nápojový karton
4 566 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
150 972 tun 
Plasty
140 282 tun 
Papír/Lepenka
432 467 tun 
Kovy
40 831 tun 
Dřevo
92 203 tun 
Nápojový karton
4 265 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
142 859 tun 
Plasty
152 622 tun 
Papír/Lepenka
384 225 tun 
Kovy
33 085 tun 
Dřevo
86 791 tun 
Nápojový karton
3 951 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 697 tun 
Plasty
127 338 tun 
Papír/Lepenka
360 273 tun 
Kovy
38 583 tun 
Dřevo
74 783 tun 
Nápojový karton
3 633 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,7%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
148 331 tun 
Plasty
128 324 tun 
Papír/Lepenka
346 067 tun 
Kovy
35 022 tun 
Dřevo
37 843 tun 
Nápojový karton
3 501 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
157 246 tun 
Plasty
123 206 tun 
Papír/Lepenka
322 803 tun 
Kovy
37 576 tun 
Dřevo
24 479 tun 
Nápojový karton
3 318 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
136 193 tun 
Plasty
119 433 tun 
Papír/Lepenka
335 803 tun 
Kovy
34 850 tun 
Dřevo
26 099 tun 
Nápojový karton
3 253 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
128 886 tun 
Plasty
113 161 tun 
Papír/Lepenka
327 578 tun 
Kovy
31 826 tun 
Dřevo
38 275 tun 
Nápojový karton
2 929 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,4%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
133 902 tun 
Plasty
113 459 tun 
Papír/Lepenka
343 325 tun 
Kovy
26 338 tun 
Dřevo
28 397 tun 
Nápojový karton
2747 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,1%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 613 tun 
Plasty
108 467 tun 
Papír/Lepenka
348 206 tun 
Kovy
21 251 tun 
Dřevo
31 107 tun 
Nápojový karton
2 359 tun 

 Recyklace v číslech: 

71,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
126 304 tun 
Plasty
98 883 tun 
Papír/Lepenka
335 347 tun 
Kovy
27 638 tun 
Dřevo
42 295 tun 
Nápojový karton
1 755 tun