30.06.2016

Konference Šetrná energetika a oběhové hospodářství říjen 2016

Název:

Konference Šetrná energetika a oběhové hospodářství

Zdroj:

enviweb.cz + caoh.cz

Datum:

29.06.2016

Odkaz:

http://www.enviweb.cz/clanek/archiv/106096/konference-setrna-energetika-a-obehov...

 

http://www.caoh.cz/odborne-clanky-a-aktuality/konference-setrna-energetika-a-obehove-hospodarstvi.html

Česká asociace odpadového hospodářství spolu s Unií zaměstnavatelských svazů a dalšími partnery (SPDS, Solární asociace, AMPS ČR, SP ČR a KZPS) opět pořádá podzimní odbornou konferenci na téma Šetrná energetika a oběhové hospodářství.

Kdy?

Dne 13. října 2016 proběhne další ročník odborné konference k aktuálním tématům zodpovědného využívání zdrojů - Šetrná energetika a oběhové hospodářství. Místem setkání bude znovu hotel Barceló v Praze. Záštitu nad konferencí z pozice státu letos převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí.

Kdo?

Mezi vystupujícími tentokrát budou ministr průmyslu pan Jan Mládek, ministr životního prostředí pan Richard Brabec, prezident Unie zaměstnavatelských svazů pan Jiří Horecký, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák, předseda ČKOS pan Josef Středula a další.

Jak sám název konference napovídá, diskuzní blok konference bude rozdělen do dvou tématických bloků, na šetrnou energetiku a na oběhové hospodářství.

Téma odpadářského diskuzního bloku - Diskuze k novým odpadovým zákonům

V bloku oběhového hospodářství budou základním tématem oba připravované zákony - nový zákon o odpadech a nový zákon o výrobcích s ukončenou životností, ale také nutné související vyhlášky k těmto dvěma předpisům, bez kterých by diskuze, ani zákony samotné a jejich praktické nastavení, nemohly být úplné. V diskuzním bloku k odpadům mimo jiné vystoupí - náměstkyně ministra ŽP paní Berenika Peštová, předseda Výboru pro životní prostředí PSP ČR pan Robin Böhnisch, ředitelka odboru ekologie MPO paní Pavlína Kulhánková, předseda Sdružení místních samospráv pan Stanislav Polčák, vedoucí sekce ŽP Hoposdářské komory pan Jan Mraček, výkonný ředitel ČAOH pan Petr Havelka, výkonný ředitel SPDS pan Petr Šulc, vedoucí sekce odpadového hospodářství SVPS pan Richard Blahut. Diskuzí bude provázet zkušený a uznávaný odborník na praktické otázky odpadového hospodářství pan Petr Bielan (společnost OZO Ostrava).

Přihlášení

Přihlášení na konferenci můžete realizovat prostřednictvím toho odkazu na stránkách Unie zaměstnavatelských svazů - http://www.uzs-konference.cz/?details=true&id_kurzu=134 . V minulém ročníku konference byla kapacita naplněna, proto doporučujeme provést přihlášení v dostatečném předstihu.

Ke stažení - program konference

Zde je k dispozici program konference - letak-dl-setrna-e-obeh-hosp-program.pdf [ 409.46 kB ]

Shrnutí a fofogalerie z minulého ročníku je pod tímto odkazem.

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství

<< Předchozí Další >>

 Recyklace v číslech: 

77,3%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
186 108 tun 
Plasty
201 131 tun 
Papír/Lepenka
505 659 tun 
Kovy
59 038 tun 
Dřevo
68 712 tun 
Nápojový karton
4 570 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,5%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
177 842 tun 
Plasty
196 222 tun 
Papír/Lepenka
494 137 tun 
Kovy
52 363 tun 
Dřevo
80 498 tun 
Nápojový karton
4 331 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
162 687 tun 
Plasty
152 445 tun 
Papír/Lepenka
453 029 tun 
Kovy
53 430 tun 
Dřevo
76 426 tun 
Nápojový karton
4 333 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
151 401 tun 
Plasty
146 408 tun 
Papír/Lepenka
450 726 tun 
Kovy
54 103 tun 
Dřevo
73 306 tun 
Nápojový karton
4 566 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
150 972 tun 
Plasty
140 282 tun 
Papír/Lepenka
432 467 tun 
Kovy
40 831 tun 
Dřevo
92 203 tun 
Nápojový karton
4 265 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
142 859 tun 
Plasty
152 622 tun 
Papír/Lepenka
384 225 tun 
Kovy
33 085 tun 
Dřevo
86 791 tun 
Nápojový karton
3 951 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 697 tun 
Plasty
127 338 tun 
Papír/Lepenka
360 273 tun 
Kovy
38 583 tun 
Dřevo
74 783 tun 
Nápojový karton
3 633 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,7%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
148 331 tun 
Plasty
128 324 tun 
Papír/Lepenka
346 067 tun 
Kovy
35 022 tun 
Dřevo
37 843 tun 
Nápojový karton
3 501 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
157 246 tun 
Plasty
123 206 tun 
Papír/Lepenka
322 803 tun 
Kovy
37 576 tun 
Dřevo
24 479 tun 
Nápojový karton
3 318 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
136 193 tun 
Plasty
119 433 tun 
Papír/Lepenka
335 803 tun 
Kovy
34 850 tun 
Dřevo
26 099 tun 
Nápojový karton
3 253 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
128 886 tun 
Plasty
113 161 tun 
Papír/Lepenka
327 578 tun 
Kovy
31 826 tun 
Dřevo
38 275 tun 
Nápojový karton
2 929 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,4%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
133 902 tun 
Plasty
113 459 tun 
Papír/Lepenka
343 325 tun 
Kovy
26 338 tun 
Dřevo
28 397 tun 
Nápojový karton
2747 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,1%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 613 tun 
Plasty
108 467 tun 
Papír/Lepenka
348 206 tun 
Kovy
21 251 tun 
Dřevo
31 107 tun 
Nápojový karton
2 359 tun 

 Recyklace v číslech: 

71,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
126 304 tun 
Plasty
98 883 tun 
Papír/Lepenka
335 347 tun 
Kovy
27 638 tun 
Dřevo
42 295 tun 
Nápojový karton
1 755 tun