16.06.2016

Bez obalu, jako

Název:

Bez obalu, jako

Zdroj:

elogistika.info

Datum:

15.06.2016

Odkaz:

http://www.elogistika.info/bez-obalu-jako/

Činnost několika aktivistů v rámci hnutí Zero Waste propagující prodej zboží bez obalů se nám snaží některá média, zřejmě z nedostatku jiných bulvárních zpráv, podsunout jako trend v prodeji zboží. Je to mystifikace, v dodavatelském řetězci teatrálně odbourávají spotřebitelské obaly, nicméně i sami jsou závislí na obalech přepravních. Tuto hru na „bezobaly“ si mohou dovolit díky nadbytku potravin a zboží vůbec.

Save Food

Jsou to právě obaly, které dovolují zboží včetně potravin uchovávat a bránit jejich zničení škůdci, plísněmi, oxidací a dalšími degradačními procesy včetně mechanického poškození.  Značná část obyvatel naší planety trpí hladem a podvýživou, jednou z cest, jak přispět k odstranění hladového problému je i iniciativa Spojených národů orientovaná na zlepšení balení a tím snížení ztrát vypěstovaných plodin a zpracovaných potravin – Save Food.

 Environmentální aspekt

Save Food klade akcent na vyváženost obalu mezi ochranou potravin a minimalizací spotřeby obalového materiálu v duchu hesla“As little as possible, as much as necessary” a dívá se na obaly komplexněji jako na prostředek snižování ztrát potravin, krmiv a tím eliminování odpadu.

Samozřejmostí je podpora využití obalových odpadů ať cestou recyklace nebo spalování pro získání energie či kompostování v závislosti na typu, způsobu použití i regionálních podmínek ovšem v souladu s technickými podmínkami a hospodárným nakládáním.

Trendy

Porovná-li se iniciativa Zero Waste s fenoménem nákupu přes internet, je zřejmé že trendem je e-shop: distribuční centrum Amazon, Alza, Kolonial.cz (potraviny)  a desítky dalších rostoucích internetových prodejců versus bezobalová prodejna v Praze na Vinohradech (Bělehradská 96). Důvodně lze proto očekávat rozmach obalů (a to jak opakovaně použitelných, tak jednocestných) umožňující efektivní distribuci zboží nakoupeného v e-shopech. O roku 2014 roste jenom segment českého trhu s online potravinami meziročně o 100 %, očekává se, že letos bude na hodnotě 4 mld. Kč v tržbách.

Zdroj: Syba – Vlado Volek

 

<< Předchozí Další >>

 Recyklace v číslech: 

77,3%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
186 108 tun 
Plasty
201 131 tun 
Papír/Lepenka
505 659 tun 
Kovy
59 038 tun 
Dřevo
68 712 tun 
Nápojový karton
4 570 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,5%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
177 842 tun 
Plasty
196 222 tun 
Papír/Lepenka
494 137 tun 
Kovy
52 363 tun 
Dřevo
80 498 tun 
Nápojový karton
4 331 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
162 687 tun 
Plasty
152 445 tun 
Papír/Lepenka
453 029 tun 
Kovy
53 430 tun 
Dřevo
76 426 tun 
Nápojový karton
4 333 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
151 401 tun 
Plasty
146 408 tun 
Papír/Lepenka
450 726 tun 
Kovy
54 103 tun 
Dřevo
73 306 tun 
Nápojový karton
4 566 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
150 972 tun 
Plasty
140 282 tun 
Papír/Lepenka
432 467 tun 
Kovy
40 831 tun 
Dřevo
92 203 tun 
Nápojový karton
4 265 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
142 859 tun 
Plasty
152 622 tun 
Papír/Lepenka
384 225 tun 
Kovy
33 085 tun 
Dřevo
86 791 tun 
Nápojový karton
3 951 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 697 tun 
Plasty
127 338 tun 
Papír/Lepenka
360 273 tun 
Kovy
38 583 tun 
Dřevo
74 783 tun 
Nápojový karton
3 633 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,7%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
148 331 tun 
Plasty
128 324 tun 
Papír/Lepenka
346 067 tun 
Kovy
35 022 tun 
Dřevo
37 843 tun 
Nápojový karton
3 501 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
157 246 tun 
Plasty
123 206 tun 
Papír/Lepenka
322 803 tun 
Kovy
37 576 tun 
Dřevo
24 479 tun 
Nápojový karton
3 318 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
136 193 tun 
Plasty
119 433 tun 
Papír/Lepenka
335 803 tun 
Kovy
34 850 tun 
Dřevo
26 099 tun 
Nápojový karton
3 253 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
128 886 tun 
Plasty
113 161 tun 
Papír/Lepenka
327 578 tun 
Kovy
31 826 tun 
Dřevo
38 275 tun 
Nápojový karton
2 929 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,4%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
133 902 tun 
Plasty
113 459 tun 
Papír/Lepenka
343 325 tun 
Kovy
26 338 tun 
Dřevo
28 397 tun 
Nápojový karton
2747 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,1%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 613 tun 
Plasty
108 467 tun 
Papír/Lepenka
348 206 tun 
Kovy
21 251 tun 
Dřevo
31 107 tun 
Nápojový karton
2 359 tun 

 Recyklace v číslech: 

71,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
126 304 tun 
Plasty
98 883 tun 
Papír/Lepenka
335 347 tun 
Kovy
27 638 tun 
Dřevo
42 295 tun 
Nápojový karton
1 755 tun