19.01.2016

Stanovisko k novele zákona o obalech I.

Po prostudování návrhu novely upozorňujeme na několik nejasností v textu a  v této souvislosti považujeme  návrh změny přílohy č. 3 jako nevhodný a proto doporučujeme následující změny:

 

  1. Čl. 1 – úprava v paragrafu 1 odst.1 – domníváme se, že doplněný text neodpovídá navrhovanému záměru. Nejedná se přece o omezování spotřeby některých obalů. Zde by mohlo jít z výkladu textu o bezbřehé budoucí omezování řady dalších obalů, neboť slovo některých nic negarantuje a neřeší.  Má se jednat o konkrétní typ obalu – odnosná taška a to za konkrétních podmínek. Proto doporučujeme změnit text na … omezování spotřeby odnosných tašek….
  2. Tak trochu nerozumíme navrženému textu v § 2 – zda vyjmenování je dostačujícím a srozumitelným vymezením pro odnosné tašky.


  3. Příloha č.3 – požadovaný rozsah recyklace a celkového využití – vsazení tohoto návrhu do novely považujeme za naprosto nevhodné a nic neřešící. Stávající právní úprava je zpracována do konce roku 2016 především proto, že EK v Bruselu připravuje nové znění směrnic. Návrhy jsou již ve vysokém stádiu zpracování , lze z jejich textu usuzovat kam budou směřovat. Navržená tabulka tak neodpovídá připravované nové obalové směrnici včetně navrhovaných tzv. kombinovaných cílů. Zároveň  při takto navrhované změně  novely zákona má být součástí  zpracování  RIA včetně ekonomického vyhodnocení dopadů. Doporučujeme tuto tabulku buď zcela vypustit a nebo pod stávající platnou přílohu č.3 přidat obdobný text jako je zde a to:  Od 1.1.2017 musí být v každém kalendářním roce dosaženo míry recyklace a celkového využití obalového odpadu v rozsahu stanoveném pro rok 2016.
  4. Není zřejmý důvod zrušení přílohy č.4.
<< Předchozí Další >>