27.03.2019

EUROPEN k SUP - implementovat harmonizovaně a přiměřeně

EUROPEN vyjadřuje politování, že směrnice SUP nevede k harmonizovanému přístupu napříč EU, což představuje riziko pro vnitřní trh EU. Např. umožňuje čl.státům přijímat jednostranné zákazy konkrétních obalových aplikací s cílem snížit spotřebu předmětů, které jsou pouze chabě definovány v legislativě. Existuje riziko, že rozdílné legislativní přístupy v různých členských zemích budou komplikovat vnitřní trh. EUROPEN vyzývá evropské legislativce, aby bez odkladu zahájili práce na implementačních pravidlech. Uvedená opatření musí být přiměřená, nediskriminační a předem ohlášená Evropské komisi (EK). Vyzývá EK a členské státy, aby zajistili, že opatření k realizaci SUP budou notifikována EK v souladu se směrnicí.

<< Předchozí Další >>