25.08.2016

Dopady nové slovenské legislativy v odpadech část II.

Dopady nové slovenské legislativy v odpadech část II.

Triedený zber u nás môže skončiť skôr, ako sa začne. Máme problém.

19.8.2016

Kto to bude všetko financovať? Vo svojom texte som nadšene písal o tom, že 1. júla sa začala revolúcia v triedenom zbere. V auguste sa zdá, že do mesiaca sa môže skončiť. A so škandálom európskych rozmerov. 

 

Nový systém financovania triedeného zberu je postavený na tom, že špecializované firmy posvätené Ministerstvom životného prostredia - Organizácie zodpovednosti výrobcov uzatvoria zmluvy s obcami a mestami a budú tam financovať triedený zber.

OZV sú spoločnosti založené „výrobcami obalov“. Ide o tisícky subjektov, ktoré vyrábajú a dovážajú výrobky zabalené v obaloch alebo vyrobené z materiálov podobných obalom (papier - noviny,  plasty – záhradný nábytok, sklo – tabuľové sklo). Výrobca sa podieľa na činnosti OZV, tak že  tam odvádza  povinné platby za obaly, ktoré uviedol na trh, lebo jeho zodpovednosťou je postarať sa o výrobky a obaly aj po tom, čo sa stanú odpadom. Teoreticky dokonalý mechanizmus, ktorý celkom dobre funguje vo väčšine európskych krajín.

Po hektickom roku od schválenia nového zákona o odpadoch sú tu dve skupiny OZV. Jedny majú uzatvorené zmluvy s obcami a nemajú peniaze na financovanie triedeného zberu. Druhá skupina OZV má peniaze, to jest združených výrobcov, nie však zmluvy s obcami.

Prečo sa to stalo?

O autorizáciu na činnosť OZV sa uchádzalo v prípade papiera, plastov, skla a kovových obalov 14 subjektov. 11 „ozetvečiek“ autorizáciu získalo, pretože ministerstvo pristúpilo k udeľovaniu autorizácii presne podľa zákona.

Už keď OZV získavali autorizáciu, boli veľké rozdiely. Niektoré mali zmluvu s pár obcami a iné zase so stovkami obcí a miest, dokonca tie dve najsilnejšie s tisíckami. Ministerstvo posvätilo – udelilo autorizácie aj ozetvečkam s minimom zmlúv. Stalo sa však to, že práve tieto spoločnosti začali vypisovať „bianco šeky“. Ponúkli výrobcom dumpingové ceny na ich povinné platby za triedený zber z cieľom nalákať ich k ním i keď vedia, že nie sú schopné pre nich splniť zákonom predpísané povinnosti. Nízke ceny mohli ponúknuť - pretože ak niečo nezabezpečujem, tak nemám náklady!

Problémom bol výraznejší tým, že reálne ceny za triedený zber neboli na Slovensku do konca júna známe. OZV ich zistili až pri uzatváraní zmlúv s obcami a reálne ceny vedeli určiť len OZV, ktoré mali zmluvy s dostatočným počtom obcí.

Stalo sa to, že výrobcovia boli veľmi nemilo prekvapení, keď ich OZV informovali o výške poplatkov a nadovšetko táto informácia prišla ešte i neskoro. Poplatky, ktoré doteraz platili a boli použité na príspevok - nie na financovanie (!) na triedený zber stúpli i viac ako desaťnásobne. Mnohí výrobcovia preto začali hľadať, ako si ich znížiť a to bola voda na mlyn pre špekulantov.

Výrobcovia sa však svojim správaním dostali do ohrozenia! Ak platia do OZV, ktorá má len málo obcí, OZV nedokáže splniť povinnosti výrobcov zo zákona a hrozia im vysoké pokuty.

Ako sa systém dostane do rovnováhy?

Zasiahne ministerstvo a prehodnotí autorizácie OZV, ktoré na seba naviazali výrobcov, ale nevedia splniť povinnosti.

Problém pre výrobcov.

Výrobcovia, ktorí sa dali nalákať nereálnymi cenami a uzatvorili zmluvy s OZV, ktoré nemajú kapacitu na splnenie ich povinnosti, sa dostanú do problémov. Hrozí im pokuta, alebo budú musieť doplatiť rozdiel oproti skutočným cenám za triedený zber, pretože pred svojou zodpovednosťou neutečú.

<< Předchozí Další >>