28.06.2016

Česko je obří skládka, nová asociace to chce změnit

Název:

Česko je obří skládka, nová asociace to chce změnit

Zdroj:

ekobydleni.eu

Datum:

27.06.2016

Odkaz:

http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/cesko-je-obri-skladka-nova-asociace-t...

Česko je skládkařskou velmocí. Většina odpadu, i toho, který by bylo možné relativně jednoduše a úspěšně recyklovat, zde končí na skládkách. Nová asociace to chce změnit.

Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH) je nově zakládaným, vznikajícím uskupením, u jehož zrodu stojí společnosti VEOLIA a SITA CZ spolu se zástupci akademické sféry (VŠCHT).

Hlavním cílem sdružení je propagovat myšlenky oběhového hospodářství v České republice a bojovat proti skládkování využitelného odpadu.

Asociace ČAOH pod vedením Petra Havelky chce zakonzervovat stav zdejšího nakládání s odpadem tak, aby nadále končil primárně na skládkách nebo v zařízeních pro úpravu odpadů.

Tyto technologie vydává ČAOH za recyklační, ale vyspělé státy je už vyzkoušely a zavrhly jako neefektivní. Nově založená asociace ČAObH chce prosazením zvýšení poplatku za skládkování bojovat za vytvoření podnikatelského prostředí pro budování technologií, které zajistí skutečnou recyklaci, nikoliv pouhou úpravu odpadů.

Česko je premiantem v separaci, ale vytříděný odpad se často nerecykluje. Vinou nízkého poplatku za skládkování chybí v systému peníze pro moderní recyklační technologie a odpad končí nevyužitý na skládkách. Přičemž primární myšlenka oběhového hospodářství je odpad jako cennou surovinu znovu využít,“ říká Vladimír Kočí, děkan Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a jeden ze zakládajících členů sdružení ČAObH.

Za hlavní motivační nástroj k tomu, aby 50 % komunálního odpadu nekončilo jako dosud na skládce, považuje ČAObH mj. vysoký poplatek za skládkování. Ten by do roku 2025 měl vzrůst minimálně na 1650 Kč za tunu využitelného odpadu uloženého na skládku.

„Kampaň skládkařské lobby pod vedením ČAOH je založena na lichém a populistickém argumentu, že vyšší poplatek za skládkování výrazně negativně dopadne na české rodiny. ČAOH ve svých kalkulacích účelově do výše poplatku přimíchává i část poplatku za svoz, která se skládkováním nemá nic společného,“ říká Zdeněk Horsák, generální ředitel SITA CZ, další ze zakladatelů ČAObH.

Dle dopadové studie MŽP je zvýšení poplatku za skládkování o 1350 Kč (tj. celkem na 1850 Kč) dodatečný náklad ve výši 3,01 % vůči příjmům občanů ČR s minimální mzdou (8500 Kč).

Varovat před zvýšením poplatku za skládkování jako asociálním krokem je tak liché. Přičemž model výpočtu nepředpokládá, že by docházelo k vyššímu třídění, ke kterému reálně vysoký poplatek za skládkování motivuje. Ten, kdo třídí, se nemusí zvýšených poplatků obávat.

Poplatek za skládkování je v České republice extrémně nízký i v evropském kontextu. Zatímco průměr EU je na hranici 61 eur (1647 Kč) u nás je poplatek ve výši 18,5 eur (500 Kč).

„Poslední dobou se ve veřejné debatě objevují hlasy volající po spuštění linek na mechanicko-biologickou úpravu. Takzvané MBÚ však není recyklačním řešením, nýbrž jen úpravou odpadu pro další nakládání, zejména energetické využití či skládku. Navíc je zde riziko machinací s kategorizací výmětu, kde na skládku jde prakticky tentýž odpad, avšak již ne jako 20.03 (komunální odpad dle evropské klasifikace odpadů), nýbrž jako 19.12 (odpady po úpravě). Tento odpad však už tabulkově nevstupuje do oficiální statistiky v položce skládkování,“ varuje před MBÚ Milan Chromík, jednatel Veolia Vedlejší produkty ČR a spoluzakladatel ČAObH.

Pokud se ČR vydá cestou MBÚ, příp. mechanicko-fyzikální či jiné úpravy, reálně dle ČAObH hrozí, že tak bude v budoucnu i u nás končit na skládkách využitelný odpad v prakticky nezměněné, pouze překlasifikované podobě.

Namísto úpravy odpadů je lepší motivovat veřejnost ke správné separaci odpadu a vytvořit podnikatelské prostředí pro budování efektivnějších recyklačních technologií – např. recyklaci konkrétních plastů, využití bioodpadu apod.

<< Předchozí Další >>

 Recyklace v číslech: 

77,3%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
186 108 tun 
Plasty
201 131 tun 
Papír/Lepenka
505 659 tun 
Kovy
59 038 tun 
Dřevo
68 712 tun 
Nápojový karton
4 570 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,5%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
177 842 tun 
Plasty
196 222 tun 
Papír/Lepenka
494 137 tun 
Kovy
52 363 tun 
Dřevo
80 498 tun 
Nápojový karton
4 331 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
162 687 tun 
Plasty
152 445 tun 
Papír/Lepenka
453 029 tun 
Kovy
53 430 tun 
Dřevo
76 426 tun 
Nápojový karton
4 333 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
151 401 tun 
Plasty
146 408 tun 
Papír/Lepenka
450 726 tun 
Kovy
54 103 tun 
Dřevo
73 306 tun 
Nápojový karton
4 566 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
150 972 tun 
Plasty
140 282 tun 
Papír/Lepenka
432 467 tun 
Kovy
40 831 tun 
Dřevo
92 203 tun 
Nápojový karton
4 265 tun 

 Recyklace v číslech: 

79,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
142 859 tun 
Plasty
152 622 tun 
Papír/Lepenka
384 225 tun 
Kovy
33 085 tun 
Dřevo
86 791 tun 
Nápojový karton
3 951 tun 

 Recyklace v číslech: 

78,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 697 tun 
Plasty
127 338 tun 
Papír/Lepenka
360 273 tun 
Kovy
38 583 tun 
Dřevo
74 783 tun 
Nápojový karton
3 633 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,7%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
148 331 tun 
Plasty
128 324 tun 
Papír/Lepenka
346 067 tun 
Kovy
35 022 tun 
Dřevo
37 843 tun 
Nápojový karton
3 501 tun 

 Recyklace v číslech: 

73,6%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
157 246 tun 
Plasty
123 206 tun 
Papír/Lepenka
322 803 tun 
Kovy
37 576 tun 
Dřevo
24 479 tun 
Nápojový karton
3 318 tun 

 Recyklace v číslech: 

75,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
136 193 tun 
Plasty
119 433 tun 
Papír/Lepenka
335 803 tun 
Kovy
34 850 tun 
Dřevo
26 099 tun 
Nápojový karton
3 253 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,9%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
128 886 tun 
Plasty
113 161 tun 
Papír/Lepenka
327 578 tun 
Kovy
31 826 tun 
Dřevo
38 275 tun 
Nápojový karton
2 929 tun 

 Recyklace v číslech: 

77,4%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
133 902 tun 
Plasty
113 459 tun 
Papír/Lepenka
343 325 tun 
Kovy
26 338 tun 
Dřevo
28 397 tun 
Nápojový karton
2747 tun 

 Recyklace v číslech: 

74,1%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
135 613 tun 
Plasty
108 467 tun 
Papír/Lepenka
348 206 tun 
Kovy
21 251 tun 
Dřevo
31 107 tun 
Nápojový karton
2 359 tun 

 Recyklace v číslech: 

71,2%

Celkové využití
a spalování ve spal. odpadu s energetickým využitím


Sklo
126 304 tun 
Plasty
98 883 tun 
Papír/Lepenka
335 347 tun 
Kovy
27 638 tun 
Dřevo
42 295 tun 
Nápojový karton
1 755 tun