Češi loni vytřídili čtyřikrát více odpadů než před 15 lety

Název:  Češi loni vytřídili čtyřikrát více odpadů než před 15 lety

Zdroj:  agris.cz, enviweb.cz,  datum:  17.8.2016,  odkaz:  http://www.agris.cz/clanek/193267

Za uplynulých 15 let se rozšířily řady třídičů v ČR o více než třetinu. Třídění odpadu se stalo samozřejmostí pro 72 % lidí a je jedním z aktuálních českých fenoménů. Do barevných kontejnerů, Češi vytřídí v průměru 54 kilogramů papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a kovů. Místo na skládky tak každoročně putuje k recyklaci a dalšímu využití přes 730 tisíc tun obalového odpadu.

Češi třídí lépe, více i se silnějším přesvědčením – tak lze krátce shrnout 15letý vývoj třídění odpadů v ČR. Díky odpovědnému přístupu obyvatel byla v loňském roce překročena hranice 8 milionů tun vytříděnýchobalových odpadů. Třídění pomáhá snižovat i produkci skleníkových plynů a každoročně se díky recyklaci zachrání 25 km2 zelené přírody. Pro ilustraci tato plocha odpovídá zhruba 1 900 000 stromům, které nemusí díky využití druhotných surovin padnout na výrobu nového papíru.  

Barevné kontejnery se nám přibližují
K lepšímu třídění přispívá i fakt, že máme stále lepší podmínky. Obcím a městům v systému EKO-KOM se daří síť barevných kontejnerů každým rokem zahušťovat. Aktuálně můžeme v ČR třídit už do více než 272 tisíc barevných kontejnerů, které se stále přibližují – ze svého domova v průměru ujdeme jen 97 metrů. Ještě před 15 lety to bylo zhruba o 150 metrů více.

V EU jsme mezi nejlepšími
V evropském měřítku patří čeští třídiči mezi absolutní špičku. Podle Eurostatu se Česká republika řadí v rámci evropské osmadvacítky na šesté místo podle celkové míry recyklace obalových odpadů.  Pokud bychom porovnali pouze recyklaci plastových obalů, patří nám dokonce stříbrná příčka. Český systém těchto míst dosahuje i s poměrně nízkými náklady. Jak vyplývá ze studie vypracované pro Evropskou komisi, v tuzemsku se roční náklady na recyklaci přepočtené na jednoho obyvatele pohybují kolem 5 EUR, zatímco v sousedním Německu jsou náklady dvojnásobné a v Rakousku pak skoro čtyřnásobné. Český model je hodnocen velmi pozitivně i z hlediska funkčnosti a transparentnosti.

Pokud se chcete dozvědět více o třídění a recyklaci, navštivte stránky www.jaktridit.cz.

<< Předchozí Další >>